เกี่ยวกับบริษัท  
     
  ประวัติ ( Company Profile) :  
 

บริษัท บั๊ก มาสเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และทีมงานผู้บริหาร และทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อการดำเนินธุรกิจการบริการในด้านการป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยทีมงานของเรามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผ่านการทดสอบ การอบรมเรื่องแมลงมาโดยตรง รวมถึงทีมงานนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง ทำให้ลูกค้าได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก อย่างแน่นอน

 
   
  วิสัยทัศน์ ( Vision) :  
 
บริษัท บั๊ก มาสเตอร์ จำกัด มุ่งเน้นในด้านการบริหารงาน ดังนี้
 
 
   
เน้นการบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพโดยนักกีฏวิทยา
ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม
บริการอย่างจริงใจ ข้อมูลตรงไปตรงมากับลูกค้า
แนะนำสิ่งที่ดี ความคุ้มค่า และข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าเสมอ
   
 
  พันธกิจ ( Mission ) :  
 
บริษัท บั๊ก มาสเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
 
     
 
หนังสือรับรองบริษัท
     
 
 
 
 
       
       
หนังสือรับรอง
กองทุนทดแทน
แบบ ภพ.20
 
 
 
 
 
       
       
กรมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจ
   
 
 
   
       
 
     
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.