การบริการ Service
 
บริการกำจัดปลวกด้วยระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาบบรายปี หรือเป็นครั้ง โดยให้บริการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอิียดดังนี้
 
   
1
ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System)
บริการพ่นน้ำยาในบริเวณพื้นที่ ที่เป็นแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวก เพื่อกำจัดปลวกด้วยน้ำยาสมุนไพรที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลวกมีปัญหา และไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตได้
 
2
ระบบฉีด (Injection System)
บริการฉีดน้ำยาด้วยเข็มฉีดยา ในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยา เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ขอบบัวไม้ คิ้วไม้ขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น
 
3
การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment)
การทำ Soil Treatment จะทำการเตรียมผิวดินก่อนทำการก่อสร้างบ้าน หรืออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นระบบการกำจัดปลวก โดยวิธีการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร พร้อมทั้งฉีดน้ำยาพรมหน้าดินตามบริเวณพื้นที่ภายในระหว่างคาน และใต้คานทั้งหมด
 
4
การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)
 
การทำ Pipe Treatment เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกันปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตาท่อที่ติดตั้งไว้ ทั้งนี้ การติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
     
  ขั้นตอนการให้บริการระบบฉีดพ่น
   
 
ทำการสำรวจพื้นที่ภายในบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาในบริเวณพื้นที่ ที่คาดว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลวก เช่น ตามมุมห้อง ทางเดิน ห้องเก็บของ ใ้ต้ฝ้าเพดาน เป็นต้น
   
     
     
  ฉีดน้ำยาด้วยเข็มฉีดยาในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ เช่น วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ขอบบัวไม้ คิ้วไม้ ขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น
   
 
ใต้ฝ้าเพดาน กรณีไม่มีช่อง Service เจ้าหน้าที่จะใช้สว่านเจาะเพื่ออัดน้ำยาไปใต้ฝ้าเพดาน
   
   
   
 
     
 

การอัดน้ำยาเข้าท่อ เจ้าหน้าที่จะอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ติดตั้งไว้ และซึมลงสู่พื้นที่ใต้อาคารบ้าน ทำเฉพาะครั้งแรกที่เข้าบริการ

   
 
   
   
 
     
 
การอัดน้ำยาลงดิน อัดน้ำยาลงไปในดินพื้นที่ทุก ๆ 1 ตารางเมตร และอัดลึกลงไปใต้พื้นดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร
   
 
   
   
   
 
     
 
การพ่นน้ำยา ฉีดพ่นน้ำยาในพื้นที่รอบตัวอาคาร (สวน, สนามหญ้า) แบบพรมหน้าดินเพื่อกำจัดและป้องกันไม่ให้มีปลวกเกิดขึ้น
   
 
   
   
   
 

 

 
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.